Георги Георгиев

Microsoft Certification Status            VMware Certification Status            Cisco Certification Status            Acclaim Badges

E-mail: georgog@fmi.uni-sofia.bg

Актуална информация


bullet Летен семестър: Сертификационни курсове в магистърска програма РСМТ - учебна 2017/2018 г.
           

bullet Сертификационни курсове в магистърска програма РСМТ през учебната 2017/2018 г.
           

bullet Актуална информация за курса по Компютърни архитектури (Cisco ITE1) - 2017/2018
           

bullet Инструкции за включване в групата на РСМТ2017 (за студентите от випуск 2017/2018 уч. година)
           

bullet Принципи за избор на сертификационни курсове
           

bullet Сертификационни центрове на Pearson Vue в България (Cisco & Microsoft Exams)

bullet Windows Server 2012 & 2016 Certification Path

Разпис на занятията

bullet

Магистърска степен
 

 

Курс

Разпис Учебни материали
 Виртуализация и Cloud Computing
 
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
E-learning (събота, 16 - 20 ч.)
(зала 120 - ФМИ) 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/vcloud
 Основи на администрирането
 
зимен семестър 2017/2018
3+1+0 ч.
интензивно, по график
зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc40365
 Администриране на Майкрософт сървъри
 
зимен семестър 2017/2018
3+0+3 ч.
събота, 10-16 ч.
зала 120 - ФМИ  
  http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/MOC20740&20742
 Изграждане на мрежова и приложна инфраструктура
 
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
вторник, 18-22 ч.,
зала 120 - ФМИ  
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc10967
 Конфигуриране и поддръжка на мрежови услуги
 
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
понеделник, 18-22 ч.,
зала 120 - ФМИ  
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc20741
 Въведение в мрежовата сигурност
 
 
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
четвъртък, 18-22 ч.
зала 019 - ФМИ
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc2810
 Администриране на публичен облак
 
 
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
вторник, 18-22 ч.
зала 019 - ФМИ
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc10979-20533
 Администриране на SQL сървър за бази данни - I част
 
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
четвъртък, 18 - 22 ч.
зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc20761&20762
 Администриране на IIS сървър
 
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
петък, 18 - 22 ч.
зала 019 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc10972
 Автоматизиране на администрирането
 
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
петък, 18 - 22 ч.
зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc10961
 Администриране с групови политики
 
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
сряда, 18 - 22 ч.
зала 019 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc50255
 Администриране на Linux в облак
 
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
интензивно, по график
зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc55187
 Мрежови системи за съхранение на данни
 
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
сряда, 18 - 22 ч.
зала 018 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/HPstorage
 Технологии и приложения за бекъп и възстановяване на информация в предприятието
 
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
неделя, 10 - 14 ч.
зала 019 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/BackUp
 Компютърни архитектури
 
зимен семестър 2017/2018
1+1+3 ч.
E-learning (неделя, 14-19 ч.)
(зала 120 - ФМИ) 
 https://www.netacad.com/
 Виртуализация за дейта-център
 
 
летен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
понеделник, 18 - 22 ч.
зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc20745
 Директорийни услуги
 
 
летен семестър 2017/2018
3+0+2 ч.
вторник, 18 - 22, зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc20742
 Изграждане и администриране на Майкрософт Активна директория
 
летен семестър 2017/2018
3+0+2 ч.
четвъртък, 18 - 22 ч.
зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc6425
 Инсталиране и управление на сървъри в клъстер
 
летен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
сряда, 18 - 22 ч.
зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc10971
 Дизайн на мрежова инфраструктура
 
летен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
неделя, 10 - 14 ч.
зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc20413
 Планиране и проектиране на мрежови услуги в Майкрософт Активна директория
 
летен семестър 2017/2018
3+0+1 ч.
вторник, 18 - 22
зала 019 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc20537
 Администриране и управление на Oracle бази данни
 
летен семестър 2017/2018
3+0+2 ч.
събота, 09 - 14 ч.
зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/OracleDB
 Конфигуриране, администриране и управление на MS Exchange сървър
 
летен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
неделя, 14 - 18 ч.
зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/mocmoc20345-1
 Бизнес Skype комуникации
 
летен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
четвъртък, 18 - 22 ч.
зала 019 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc20334
 Администриране на сървъри - II част
 
летен семестър 2017/2018
3+0+2 ч.
сряда, 18 - 22 ч.
зала 019 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc20744
 Администриране на SQL сървър за бази данни - II част
 
летен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
петък, 18 - 22 ч.
зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/SQL-2

 

bullet

Бакалавърска степен


Курс

Разпис Учебни материали
 Основи на сигурността в компютърните мрежи
  Изпит:
зимен семестър 2017/2018
2+0+2 ч.
сряда, 18-22 ч.
зала 019 - ФМИ
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc2810
 Основи на TCP/IP (в. 4 и в. 6)
  Изпит:
зимен семестър 2017/2018
3+1+0 ч.
вторник, 18 - 22 ч.
зала 01 - ФМИ 
  http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc50022
 Директорийни услуги
  Изпит:
летен семестър 2014/2015
3+0+2 ч.
вторник, 18-22, зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/moc10969
 Виртуализация и Cloud Computing
  Изпит:
летен семестър 2013/2014
2+0+2 ч.
понеделник, 18 - 22 ч.
зала 200 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/vcloud
 Администриране на SQL сървър за бази данни
  Изпит:
летен семестър 2014/2015
2+0+2 ч.
сряда, 18 - 22 ч.
зала 120 - ФМИ 
 http://rsmt.it.fmi.uni-sofia.bg/Moc20461-20465